Het voeren van een salarisadministratie is voor veel ondernemers tijdrovend en nauwkeurig werk. Etnolife staat garant voor een nauwkeurige en volledige invoer en verwerking van de salarisadministratie. Een keer per 4 weken of per maand geeft u de salarismutaties aan ons door. Wij zorgen voor de tijdige verwerking hiervan.

U ontvangt periodiek van ons:
– Salarisstroken voor uw medewerkers en uw eigen administratie
– Betaaloverzicht netto lonen
– Bijbehorende journaalposten
– Elektronische aangifte loonheffingen (loonbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en bijdrage aan de zorgverzekering)
– Jaaropgaven voor medewerkers, belastingdienst en bedrijfsvereniging

Ook houden wij onze kennis rond de regelgeving en de eventuele veranderingen voortdurend op peil.